Quotation Explorer - 'Simen Meisdal'

Hvorfor snakket de egentlig høyt om dette?Uansett, det var flaks for meg som ikke visste all bakgrunnshistorien deres fra før.Ehe. - Simen Meisdal
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]