Quotation Explorer - 'Witold Gombrowicz'

Mnie Bóg, w życiu moim, nigdy nie był potrzebny - od najwcześniejszego dzieciństwa, ani przez pięć minut - byłem zawsze samowystarczalny. / I have never in my life needed God - from the infancy, since I was 5, I was self-sufficient. (Dziennik 1956, XVIII Niedziela) - Witold Gombrowicz
Serious literature does not exist to make life easy but to complicate it. - Witold Gombrowicz
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]