Quotation Explorer - 'Ani'

Ani saw herself clearly in that moment, as a face in darkness gains sudden dimensions in a flash of lightning - a young girl, a silly thing, a lapdog, a broken mare. - Shannon Hale
Mnie Bóg, w życiu moim, nigdy nie był potrzebny - od najwcześniejszego dzieciństwa, ani przez pięć minut - byłem zawsze samowystarczalny. / I have never in my life needed God - from the infancy, since I was 5, I was self-sufficient. (Dziennik 1956, XVIII Niedziela) - Witold Gombrowicz
Aşk, hayranlığın vektörel çizimi... Deli bir yönelim. Kanı tersine akıtan o ani ve meçhul kalp atışlarının eşsiz dizeleri. - Mithat Terje
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]