Quotation Explorer

Не сме нито глупави, нито умни.Винаги сме някъде по средата.Това ни уморява и ни прави тъжни.Човек трябва да знае къде му е мястото. - Erich Maria Remarque
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]