Quotation Explorer - 'Ahogy'

…mindegyre inkább „apa volt, megfellebbezhetetlen, pontos, kérdező és válaszoló, de kissé úgy, ahogy az orvos, vagy …igen, ahogy a bíró kérdez. - Sándor Márai
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]