Quotation Explorer - 'Bahaneleri'

Tüm şımarık kızların aklına başına sonradan gelir ve muhtemel kabul görmenizi sağlayan bahaneleri de vardır. - Aligül Yıldız
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]