Quotation Explorer - 'Ceea'

În această lume există două tragedii.Una e nu obţină ceea ce vrea omul, şi alta este obţină. - Oscar Wilde
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]