Quotation Explorer - 'Cornet'

Madam Kluger, pufoasă, apretată şi cu genele atât de albe încât par pudrate cu zahăr, îmi face un cornet artistic [...] - Rodica Ojog-Braşoveanu
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]