Quotation Explorer - 'Facut'

Când ai de facut o lucrare, nu te gândi mereu la întregimea ei; executa fragmentul pe care-l ai în fata, si când ai terminat cu el, mergi mai departe - Georg Christoph Lichtenberg
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]