Quotation Explorer - 'Fenerle'

Her sabah yeni bir gün doğarken,Bir gün de eksilir ömürden;Her şafak bir hırsız gibidirElinde bir fenerle gelen.Dünya dediğin bir bakışımızdır bizim;Ceyhun nehri kanlı gözyaşımızdır bizim;Cehennem, boşuna dert çektiğimiz günler,Cennetse gün ettiğimiz günlerdir bizim. - Omar Khayyám, translated by Sabahattin Eyuboğlu
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]