Quotation Explorer - 'Gereken'

Benim adı konmuş veya konacak bir hastalığım yoktu.Sanki herkes söylenmesi gereken her şeyi söyleyip sığınaklarına çekilmişti.Sanırım insanlar sürekli değişiyor ve benim gibileri de değiştirmek istiyordu. - Batıkan Köse
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]