Quotation Explorer - 'Inimene'

Inimene pole ju mingi kindel ega püsiv vorm, pigem on ta katse ja üleminek, ei midagi muud kui riskantne sild looduse ja vaimu vahel - Hermann Hesse
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]