Quotation Explorer - 'Kendini'

Sersem ürer, genişler ama kendini geliştirmez. - Fabio De Propris
Yüksek ego kendini evrenin kralı gibi görmeni sağlar, hâlbuki gerçekte hiçbir şeyin kralısın! - Mehmet Murat ildan
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]