Quotation Explorer - 'Kez'

Birinin sarf ettiği sözlerden dolayı acı çekeriz ve hançerlenmiş gibi hissederiz. Ve kendi düşüncelerimiz de bizi her gün yüzlerce kez hançerler.Yine de çektiğimiz acı, sadece bizim acımız değildir. - Thich Nhat Hanh
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]