Quotation Explorer - 'Leledzett'

Kevesen tudták, hogy ez a …nagyvilágiasan megközelíthetetlen modorú embert belülről, évtizede roncs már, …: csupa kétely és seb, emberfeletti erővel leledzett kétségbeesés. - Sándor Márai
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]