Quotation Explorer - 'Naman'

Di naman iiyak ang mundo sa isang tao lang... - Bob Ong
Pektusan kaya kita, para naman manalaman mong mahal kita - Eden Waynne O. Minion
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]