Quotation Explorer - 'Orice'

Orice i-aş spune, trecutul nu i-l pot schimba şi nici amintirile. - Ileana Vulpescu
Prin liniștea ei, din care lipsea orice nuanță de surpriză, prin simplitatea ei, izbutea înlăture orice convenție, făcându-l înțeleagă cât de firesc era, pentru doi vechi prieteni care aveau să-și spună atâtea, caute fie singuri. - Edith Wharton
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]