Quotation Explorer - 'Pokazuje'

Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie pokazuje nikomu. - Mark Twain
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]