Quotation Explorer - 'Tym'

U always think me n treat me as tympass foh uh!! But one day u will realise that the tym passed with meh was d awesome tym foh uh n u can't get it back!! - Ridhi
Cały kłopot z fikcją literacką polega na tym - rzekł John Rivers - że za dużo w niej sensu. W rzeczywistości nigdy nie ma sensu - Aldous Huxley
Im wyższa w galaktyce cywilizacja, tym więcej tam naśmiecono. - Stanisław Lem
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]