Quotation Explorer - 'Bram Stoker'

Nes juk galų gale gyvenimas yra ne tai, mes darome, o tik laukimas kažko kito, ir mirtis yra tai, kuo galime be dvejonių pasikliauti. - Bram Stoker
Mes, moterys, turime motinišką instinktą, kuris pabudęs iškelia mus virš smulkmeniškumo. Jaučiau ant savo peties šio didelio vyro galvą tarsi vaiko, kurį kada nors glausiu prie savo krūtines. - Bram Stoker
La vita è solo l'attesa di qualcosa di diverso da quello che stiamo facendo; e la morte è tutto quello che giustamente possiamo aspettarci. - Bram Stoker
The blood is the life! - Bram Stoker
There is a reason that all things are as they are, and did you see with my eyes and know with my knowledge, you would perhaps better understand. - Bram Stoker
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]