Quotation Explorer - 'Bana'

Bana aynı anda hem 800,000 kitabı hem de karanlığı veren Tanrı'nın muhteşem ironisi - Jorge Luis Borges
Sufilere sohbet gerek Ahilere ahret gerek Mecnunlara Leyla gerek Bana seni gerek seni - Yunus Emre
Adisson… dedi.Ben Adisson eee…sadece Adisson,çünkü bana daha bir soyad vermedin. - Aslı Seymen
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]