Quotation Explorer - 'Veren'

Bana aynı anda hem 800,000 kitabı hem de karanlığı veren Tanrı'nın muhteşem ironisi - Jorge Luis Borges
Çelişkili duyarlıklara aynı anda yer veren insanın iç dünyası çok başkaydı. Bir Bach sonatıyla bir Beethoven senfonisinin yanyana çalınması onun yanında bir şey ifade etmiyordu. - Oğuz Atay
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]