Quotation Explorer - 'Onun'

Çelişkili duyarlıklara aynı anda yer veren insanın iç dünyası çok başkaydı. Bir Bach sonatıyla bir Beethoven senfonisinin yanyana çalınması onun yanında bir şey ifade etmiyordu. - Oğuz Atay
Talih onun göğsüne bir ruh koymuş kiOnu hep çılgınca yönetir ara vermeden,Ve acele eden ve hemen buyuransaAtlar yeryüzünün sevinçlerini ve doğanın yasalarını. - Johann Wolfgang von Goethe
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]