Quotation Explorer - 'Ifade'

Çelişkili duyarlıklara aynı anda yer veren insanın iç dünyası çok başkaydı. Bir Bach sonatıyla bir Beethoven senfonisinin yanyana çalınması onun yanında bir şey ifade etmiyordu. - Oğuz Atay
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]