Quotation Explorer - 'Talih'

Talih onun göğsüne bir ruh koymuş kiOnu hep çılgınca yönetir ara vermeden,Ve acele eden ve hemen buyuransaAtlar yeryüzünün sevinçlerini ve doğanın yasalarını. - Johann Wolfgang von Goethe
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]