Quotation Explorer - 'Edenler'

Hepimizin içinde bir sanatçı vardır ama hepimiz vücutlarımızda kanatlar yaratması için ona yardım etmeyiz! Edenler, göklerin tadını bileceklerdir. - Mehmet Murat ildan
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]