Quotation Explorer - 'Hepimiz'

Hepimizin içinde bir sanatçı vardır ama hepimiz vücutlarımızda kanatlar yaratması için ona yardım etmeyiz! Edenler, göklerin tadını bileceklerdir. - Mehmet Murat ildan
Kim olursak olalım, dünyanın hangi yerinde yaşarsak yaşayalım, ta derinlerde bir yerde hepimiz bir eksiklik duygusu taşımaktayız. Sanki temel bir şeyimizi kaybetmişiz de geri alamamaktan korkuyoruz. Neyin eksik olduğunu bilenimizde hakikaten çok az. - Elif Shafak
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]