Quotation Explorer - 'Geri'

Artemisia ona kapıyı açmıyor. Arabasına binme teklifini de geri çeviriyor.Eve kapanacağını, Türkler gibi eve kapalı yaşadığını haykırıyor içerden. - Alexandra Lapierre
Kim olursak olalım, dünyanın hangi yerinde yaşarsak yaşayalım, ta derinlerde bir yerde hepimiz bir eksiklik duygusu taşımaktayız. Sanki temel bir şeyimizi kaybetmişiz de geri alamamaktan korkuyoruz. Neyin eksik olduğunu bilenimizde hakikaten çok az. - Elif Shafak
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]