Quotation Explorer - 'Sanki'

Kim olursak olalım, dünyanın hangi yerinde yaşarsak yaşayalım, ta derinlerde bir yerde hepimiz bir eksiklik duygusu taşımaktayız. Sanki temel bir şeyimizi kaybetmişiz de geri alamamaktan korkuyoruz. Neyin eksik olduğunu bilenimizde hakikaten çok az. - Elif Shafak
Anısı yoktu ki yaşadıklarının. Bir süredir hep aynı gündeydi.Ve o gün bitiyordu sanki. - Gülderen Bilgili
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]