Quotation Explorer - 'Getirince'

Yemeği masaya getirince Jaoa gülümsedi. Fasulyelerin siyah olduğunu hiç biri farketmedi. Hayatımız da kara, etrafımızı saran her şey de kara, ondan olacak. - Carolina Maria de Jesus
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]