Quotation Explorer - 'Govs'

Viņudien skatos - govs norāvusies un iebridusi bietēs. Es saku: "Vaidav, izlīdziet!" Un ko jūs domājat! Aizskrēja. Vienreiz iekoda kājā un tūdaļ atpakaļ. Ausis nolaidis, aste kājstarpē. Viņš jutās neērti. Es arī. Govs tāpat. Visiem trim kauns. - Ēriks Hānbergs
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]