Quotation Explorer - 'Graag'

In elke man schuilt de vrouw die hij graag aan zijn zijde heeft. - Ignace Dermaux
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]