Quotation Explorer - 'Heeft'

Leeftijd is een kwestie van fysiologie en psychologie en heeft niets te maken met de kalender - Gaylord Hauser
In elke man schuilt de vrouw die hij graag aan zijn zijde heeft. - Ignace Dermaux
Heeft god de man dan volmaakt gemaaktdat men er zo nodig een stuk moet van afsnijden?Over 'besnijdenis' in "Gesels van een imaginaire god - A.J. Beirens
Ik lees nauwelijks fictie. Onder ons gezegd en gezwegen, ik vind het iets voor verveelde huisvrouwen. Fictie. Dan Brown heb ik gelezen, omdat zoveel mensen dat kochten. Ik dacht, eens kijken of de massa smaak heeft. Maar dat was dus niet zo. - Arnon Grunberg
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]