Quotation Explorer - 'Niets'

Leeftijd is een kwestie van fysiologie en psychologie en heeft niets te maken met de kalender - Gaylord Hauser
There is nothing so changeable as our own live.Er is niets zo veranderlijk als ons eigen leven. - Jan Jansen
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]