Quotation Explorer - 'Leeftijd'

Leeftijd is een kwestie van fysiologie en psychologie en heeft niets te maken met de kalender - Gaylord Hauser
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]