Quotation Explorer - 'Van'

Abortion is not allowedbecause apparently it is against the law of god.Yes, that butter-wouldn't-melt deitywho ordered babies to be slaughtered,killed all the first-born in EgyptAnd caused an entire human race to drown.From: "Gesels van een imaginaire god"(Scourges of an imaginary god) - A.J. Beirens
The bullshit detector is the biggest enemyof every religion."From: "Gesels van een imaginaire god"('Scourges of an imaginary god') - A.J. Beirens
Op 27 Augustus van het jaar 1928, werd te Parijs door de gevolmachtigden van vijftien staten ondertekend, het Kellogg Pact, tot uitbanning van den oorlog.De eerstvolgende oorlog, waarvan een of meerdere ondertekenaars van het Kellogg Pact deelnamen, brak uit op .......... 19 - Maurits Dekker
Voy a hacer un rompeolascon mi alegria pequena. No quiero que sepa el mar que por mi pecho van penas. - Julia de Burgos
It's kind of like... It's kind of like playin' a basketball game. I am there and the other player is there, and it's just the two of us and I put the other player's body in my van. And I am the winner. - Chris Onstad
Lack of luxury is not a reason to push others to poverty. ~ Michael A. van Doorn, Odyssey of a Heart, Home of a Soul - Angelica Hopes
Alles wat ik van het leven weet maakte ik me buiten de muren van de school eigen, en zodra ik me binnen die muren bevond leek het of ik achterwaarts leefde. - Gerrit Komrij
Brugge, 14 mei 1978Ik wil mijn lichaam onderwerpenaan folteringen.Mijn lichaam pijn laten lijden.Mijn lichaam laten sterven.Mijn lichaam laten oprijzen.Om zo zo in het proces van dood en wedergeboortemijn lichaam los te weken van de realiteiten het te schenken aan de kunst. - Jan Fabre
Heeft god de man dan volmaakt gemaaktdat men er zo nodig een stuk moet van afsnijden?Over 'besnijdenis' in "Gesels van een imaginaire god - A.J. Beirens
Voor de mengeling van volken die onze aarde bewonen, zal het steeds belangrijker worden dat we elkaar respecteren en tolereren, alleen al omdat we door de technische vooruitgang steeds dichter op elkaar worden gedrukt. - E.H. Gombrich
I look forward to being older, when what you look like becomes less and less an issue and what you are is the point."(As quoted in Put Your Big Girl Panties on and Deal with it, Roz Van Meter, 2007) - Susan Sarandon
I don't think it was pain that made [Vincent Van Gogh] great - I think his painting brought him whatever happiness he had. - David Lynch
People are fond of spouting out the old clich%uFFFD about how Van Gogh never sold a painting in his lifetime. Somehow his example serves to justify to us, decades later, that there is somehow merit in utter failure. Perhaps, but the man did commit suicide. - Hugh Macleod
Ieder orgasme is een kleine echo van de oerknal; geen wonder dat sex van alle tijden is.(Translated into English: 'Every orgasm is a little echo of the Big Bang; no wonder sex is of all times.' ) - Willem van Batenburg
When you push your stroller past a group of elderly women, you'll see in the turning gladness of their bodies a glimpse of the children they had been, turning toward the tin music of the ice cream van. - Beth Ann Fennelly
The moment that all these myths were brought together in so-called 'holy books'has -without any doubt- to be seenas the most disastrous point in timein the history of mankind.From: "Gesels van een imaginaire god"(Scourges of an imaginary god) - A.J. Beirens
curling leaves and twining branches outside my bay window look like a Van Gogh in the starlight - there is a river out there somewhere - Jeffrey Rasley
Leeftijd is een kwestie van fysiologie en psychologie en heeft niets te maken met de kalender - Gaylord Hauser
de eindigheid van de dingende willekeur--het voortdurend brekenen lijmen van het hartverlangend zoekensoms vindenaltijd weer verliezen.waartoe, toch? - Anna Jae
¡Los suspiros son aire y van al aire!¡Las lágrimas son agua y van al mar!Dime, mujer, cuando el amor se olvida¿sabes adónde va? - Gustavo Adolfo Bécquer
Onwetend van dit alles maakte ik eind vorige eeuw mijn entree in dit discours door aan een tijdschrift te vertellen dat poëzie volgens mij entertainment is. Als iemand dat platvloers vindt, voegde ik er behulpzaam aan toe, had hij volgens mij een te lage dunk van entertainment. - Ingmar Heytze
Van Gogh became a painter because he had no ear for music.
Uit deze belevenissen, die niemand ziet, bestaat de innerlijke, wezenlijke lijn van ons lot. Zulk een breuk en scheur groeit weer dicht, hij heelt en wordt vergeten, maar in de diepst verborgen hoek leeft en bloedt hij verder. - Hermann Hesse
A carpenter is hired- a roof repaired, a porch built. Everything that can be fixed. June, July, August. Everyday we hear their laughter. I think of the painting by van Gogh, the man in the chair. Everything wrong, and nowhere to go. His hands over his eyes. - Mary Oliver
Reincarnation do you know this word??No?Check out the book "Don't touch this book" by Jan Van Helsing and you will find the answer! - Deyth Banger
Ek is meer bekommerd dat daar nie meer bome vir papier is nie as wat ek bekommerd is oor die toekoms van Afrikaans. - Eleanor Baker
He has Van Gogh’s ear for music. - Billy Wilder
Het mooiste van muziek laat zich niet vastleggen. - Anna Jae
Niemand profiteert meer van cynisme over politiek dan cynische politici. - Joris Luyendijk
God.Hoe kan er ook maareen fractie van u zijnin deze blasfemische willekeur? - Anna Jae
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]