Quotation Explorer - 'Het'

De mens bedrijft het kwaad nooit zo hartstochtig en vol overgave als wanneer hij dat doet uit godsdienstige overtuiging. - Umberto Eco
Het is geen roman, 't is een aanklacht! - Multatuli
Ik lees nauwelijks fictie. Onder ons gezegd en gezwegen, ik vind het iets voor verveelde huisvrouwen. Fictie. Dan Brown heb ik gelezen, omdat zoveel mensen dat kochten. Ik dacht, eens kijken of de massa smaak heeft. Maar dat was dus niet zo. - Arnon Grunberg
de eindigheid van de dingende willekeur--het voortdurend brekenen lijmen van het hartverlangend zoekensoms vindenaltijd weer verliezen.waartoe, toch? - Anna Jae
Het mooiste van muziek laat zich niet vastleggen. - Anna Jae
Alles wat ik van het leven weet maakte ik me buiten de muren van de school eigen, en zodra ik me binnen die muren bevond leek het of ik achterwaarts leefde. - Gerrit Komrij
Voor de mengeling van volken die onze aarde bewonen, zal het steeds belangrijker worden dat we elkaar respecteren en tolereren, alleen al omdat we door de technische vooruitgang steeds dichter op elkaar worden gedrukt. - E.H. Gombrich
Het was een vergissing vanwege de juf, te denken dat alleen de dingen die in de boeken staan interessant zijn. Ook deze, die er nog niet in staan, zijn merkwaardig. - Louis Paul Boon
Een doel, hoe nietig ook, verschafte het leven zin en betekenis. - Renate Dorrestein
Wie droomt omdat hij niet gelukkig is, moet wandelen, veel wandelen, doelloos ronddwalen in de hoop dat hij over het geluk zal struikelen. - Louis Ferron
Het verschil tussen vriendschap en liefde is dat vriendschap afwezigheid verdraagt. - Arthur Japin
Zonder poes komt het nooit helemaal goed - Midas Dekkers
Op 27 Augustus van het jaar 1928, werd te Parijs door de gevolmachtigden van vijftien staten ondertekend, het Kellogg Pact, tot uitbanning van den oorlog.De eerstvolgende oorlog, waarvan een of meerdere ondertekenaars van het Kellogg Pact deelnamen, brak uit op .......... 19 - Maurits Dekker
Brugge, 14 mei 1978Ik wil mijn lichaam onderwerpenaan folteringen.Mijn lichaam pijn laten lijden.Mijn lichaam laten sterven.Mijn lichaam laten oprijzen.Om zo zo in het proces van dood en wedergeboortemijn lichaam los te weken van de realiteiten het te schenken aan de kunst. - Jan Fabre
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]