Quotation Explorer - 'Overtuiging'

De mens bedrijft het kwaad nooit zo hartstochtig en vol overgave als wanneer hij dat doet uit godsdienstige overtuiging. - Umberto Eco
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]