Quotation Explorer - 'Nooit'

Ik ben niet bevreesd, noch voor de ouderdom noch voor de dood, maar berusting is me schrikbeeld. Nooit zou ik aan de oevers waar braafheid en gezapigheid wonen, willen aanleggen. Ik ben nu vijfentachtig, ik schrijf nog steeds en ik zou nog tot liefhebben in staat zijn. - Claire Goll
De mens bedrijft het kwaad nooit zo hartstochtig en vol overgave als wanneer hij dat doet uit godsdienstige overtuiging. - Umberto Eco
Zonder poes komt het nooit helemaal goed - Midas Dekkers
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]