Quotation Explorer - 'Tot'

New York este un oraș înfricoșător. Milioane de oameni se luptă bărbătește pentru viața lor. E un oraș cu prea mulți bani. Prea mulți la unii și prea puțini la alții. Și lucrul acesta aruncă o lumină tragică peste tot ce se petrece aici. - Ilf si Ptetrov
Es ist so laut, seit die Stille tot ist. - Lilly Lindner
Op 27 Augustus van het jaar 1928, werd te Parijs door de gevolmachtigden van vijftien staten ondertekend, het Kellogg Pact, tot uitbanning van den oorlog.De eerstvolgende oorlog, waarvan een of meerdere ondertekenaars van het Kellogg Pact deelnamen, brak uit op .......... 19 - Maurits Dekker
So many men so many questions. (Quot Homines Tot Sententiae) - Terence
Ik ben niet bevreesd, noch voor de ouderdom noch voor de dood, maar berusting is me schrikbeeld. Nooit zou ik aan de oevers waar braafheid en gezapigheid wonen, willen aanleggen. Ik ben nu vijfentachtig, ik schrijf nog steeds en ik zou nog tot liefhebben in staat zijn. - Claire Goll
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]