Quotation Explorer - 'Aici'

New York este un oraș înfricoșător. Milioane de oameni se luptă bărbătește pentru viața lor. E un oraș cu prea mulți bani. Prea mulți la unii și prea puțini la alții. Și lucrul acesta aruncă o lumină tragică peste tot ce se petrece aici. - Ilf si Ptetrov
Septimus fu cât pe ce zică ,,și rămânem aici pe viață", dar se opri. Își aduse aminte ce îi spusese Mătușa Zelda, și anume că, după ce le-ai rostit, lucrurile se împlinesc mai repede... - Angie Sage
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]