Quotation Explorer - 'Lor'

When all is said and done, one of our rewards may be praise, but the greater reward is being faithful to follow our Lor and Savior, Jesus Christ. - Elizabeth George
New York este un oraș înfricoșător. Milioane de oameni se luptă bărbătește pentru viața lor. E un oraș cu prea mulți bani. Prea mulți la unii și prea puțini la alții. Și lucrul acesta aruncă o lumină tragică peste tot ce se petrece aici. - Ilf si Ptetrov
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]