Quotation Explorer - 'Lor'

New York este un oraș înfricoșător. Milioane de oameni se luptă bărbătește pentru viața lor. E un oraș cu prea mulți bani. Prea mulți la unii și prea puțini la alții. Și lucrul acesta aruncă o lumină tragică peste tot ce se petrece aici. - Ilf si Ptetrov
When all is said and done, one of our rewards may be praise, but the greater reward is being faithful to follow our Lor and Savior, Jesus Christ. - Elizabeth George
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]