Quotation Explorer - 'Spusese'

Septimus fu cât pe ce zică ,,și rămânem aici pe viață", dar se opri. Își aduse aminte ce îi spusese Mătușa Zelda, și anume că, după ce le-ai rostit, lucrurile se împlinesc mai repede... - Angie Sage
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]