Quotation Explorer - 'Ben'

To me he seemed one of those persons destined to failure of whom you wonder what purpose it can ever serve that they should have ben born. - W. Somerset Maugham
Geçmişte aldığını, geleceğinde ödersin. En son gülen ben üzülende sen olursun. - Aligül Yıldız
An Eastern poet, Ali Ben Abu Taleb, writes with sad truth, —"He who has a thousand friends has not a friend to spare,And he who has one enemy shall meet him everywhere. - Ralph Waldo Emerson
Soytarı olan ben değilim, deliliğini gizlemek için ciddiyet oyunu oynayan, şu aklın mantığın almayacağı ölçüde sinsi, bönlüğünden bile habersiz toplum. - Salvador Dalí
I love ben - Anna Lisec
İnsan sonsuza dek kraliçe kalamaz. Gücünü devam ettirebilmek için ya tahttan vazgeçeceksin, yahut da şehit edileceksin. Ben birincisini seçtim. - Susan Sontag
It sure does, Ben, it definitely does...this is definite...it specifically clearly, unequivocally says that Russia and other countries will enter into war and God will destroy Russia through earthquakes, volcanoes... - Pat Robertson
Ik ben niet bevreesd, noch voor de ouderdom noch voor de dood, maar berusting is me schrikbeeld. Nooit zou ik aan de oevers waar braafheid en gezapigheid wonen, willen aanleggen. Ik ben nu vijfentachtig, ik schrijf nog steeds en ik zou nog tot liefhebben in staat zijn. - Claire Goll
Yaşlanmaktan bu kadar korkan ben, nerden biliyorum ki yaşlanacak kadar ömrüm olduğunu? - meryem sancak
Sanma ki derdim güneşten ötürü; Ne çıkar bahar geldiyse? Bademler çiçek açtıysa? Ucunda ölüm yok ya. Hoş, olsa da korkacak mıyım zaten Güneşle gelecek ölümden Ben ki her nisan bir yaş daha genç, Her bahar biraz daha aşığım; Korkar mıyım? Ah, dostum, derdim başka... - Orhan Veli Kanık
Number of empty Ben & Jerry's containers: 3 -- two mint chocolate cookie, one plain vanilla. (Who buys plain vanilla ice cream from Ben & Jerry's, anyway? Is there a greater waste?) - Ally Carter
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]