Quotation Explorer - 'Bu'

Yaşlanmaktan bu kadar korkan ben, nerden biliyorum ki yaşlanacak kadar ömrüm olduğunu? - meryem sancak
Beni öldürürse bu umut öldürür. - Gülten Akın
Çocuklar, gerçek bir yolun içindeki kurgudur, bu kurgunun gerçeği ise çok basit: esrarlı gücün varlığıdır... - Stephen King
Bir roman kadar uzun bu tümce,-Sonra işte yaşlandım. - Gülten Akın
The world we have created has problems, that can be resolved by rich getting richer, bu by sharing we can. Ron Harris - 2008 - Dr. Ron Harris
Yazdıklarımı biri okuyacak olursa, belki de: "Söylediklerinin hepsi yalan," diyecek. Ama bu sefalet öylesine gerçek ki... - Carolina Maria de Jesus
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]