Quotation Explorer - 'Diyecek'

Babasız büyürsen âlemin bir merkezi ve sınırı olduğunu anlamaz, her şeyi yapabileceğini sanırsın...ama bir süre sonra ne yapacağını bilmez, dünyada bir mana, bir merkez bulmaya çalışır, sana hayır diyecek birini aramaya başlarsın. - Orhan Pamuk
Yazdıklarımı biri okuyacak olursa, belki de: "Söylediklerinin hepsi yalan," diyecek. Ama bu sefalet öylesine gerçek ki... - Carolina Maria de Jesus
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]