Quotation Explorer - 'Olursa'

Bir insanın acı çekmesi, boş bir odadaki gazın davranışına benzer. Boş bir odaya belli miktarda gaz verildiği zaman, oda ne kadar büyük olursa olsun, gaz odanın tamamına yayılır. Dolayısıyla insanın çektiği acının ‘büyüklüğü’ kesinlikle görecelidir. - Viktor E. Frankl
Yazdıklarımı biri okuyacak olursa, belki de: "Söylediklerinin hepsi yalan," diyecek. Ama bu sefalet öylesine gerçek ki... - Carolina Maria de Jesus
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]