Quotation Explorer - 'Zaman'

Bir insanın acı çekmesi, boş bir odadaki gazın davranışına benzer. Boş bir odaya belli miktarda gaz verildiği zaman, oda ne kadar büyük olursa olsun, gaz odanın tamamına yayılır. Dolayısıyla insanın çektiği acının ‘büyüklüğü’ kesinlikle görecelidir. - Viktor E. Frankl
Yaşlanarak değil yaşayarak tecrübe kazanılır; zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır - Peyami Safa
Ketika daun dari pohon itu berguguran, nyawa kita akan semakin berkurang setiap waktunya. Hingga pada akhirnya kita telah tiada didunia ini. Yang ada hanyalah jasad yang semakin membusuk ditelan zaman. - Maulana Ihsan Ghiffary Julistyan
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]