Quotation Explorer - 'Willen'

Macht ist nur die leere Erhöhung des eigenen Willens über den Willen anderer. - Mario Puzo
Ik ben niet bevreesd, noch voor de ouderdom noch voor de dood, maar berusting is me schrikbeeld. Nooit zou ik aan de oevers waar braafheid en gezapigheid wonen, willen aanleggen. Ik ben nu vijfentachtig, ik schrijf nog steeds en ik zou nog tot liefhebben in staat zijn. - Claire Goll
Der Bettler ruft, um seine Not zu stillen,Der Fromme ruft um seiner Seele willen. - Jalaluddin Rumi
Jesus fühlte rein und dachteNur den Einen Gott im stillen;Wer ihn selbst zum Gotte machte,Kränkte seinen heiligen Willen. - Johann Wolfgang von Goethe
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]