Quotation Explorer - 'Niet'

Als ik Hem in geloof zie, zie ik eigenlijk zo goed dat ik soms zeg: 'Ik geloof niet meer! Ik zie! - Brother Lawrence
Het was een vergissing vanwege de juf, te denken dat alleen de dingen die in de boeken staan interessant zijn. Ook deze, die er nog niet in staan, zijn merkwaardig. - Louis Paul Boon
Wie droomt omdat hij niet gelukkig is, moet wandelen, veel wandelen, doelloos ronddwalen in de hoop dat hij over het geluk zal struikelen. - Louis Ferron
Ik ben niet bevreesd, noch voor de ouderdom noch voor de dood, maar berusting is me schrikbeeld. Nooit zou ik aan de oevers waar braafheid en gezapigheid wonen, willen aanleggen. Ik ben nu vijfentachtig, ik schrijf nog steeds en ik zou nog tot liefhebben in staat zijn. - Claire Goll
Ik kwam er achter dat ik er mijn hele leven heus niet naar had verlang om te leven - als wat anderen doen tenminste leven genoemd kan worden - maar wel om mezelf te kunnen uitdrukken. - Henry Miller
Maar ik creëer niet, ik onderga. - Anna Jae
En loopt niet verwaand op de aarde rond. Jij zult de aarde immers niet doorboren, noch de bergen in hoogte kunnen bereiken. - Quran
Het mooiste van muziek laat zich niet vastleggen. - Anna Jae
Ik lees nauwelijks fictie. Onder ons gezegd en gezwegen, ik vind het iets voor verveelde huisvrouwen. Fictie. Dan Brown heb ik gelezen, omdat zoveel mensen dat kochten. Ik dacht, eens kijken of de massa smaak heeft. Maar dat was dus niet zo. - Arnon Grunberg
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]